خانه / جهان هستی / زمین ما

زمین ما

دگرگونی های کره زمین در گذشته های دور

آیا تا به حال  فکر کرده اید که کره زمین در سالهای دور به چه شکلی بوده؟ آیا بر روی کره زمین در گذشته، جنگل و دریا و خشکی و.. وجود داشته است؟ آیا مناطق مختلف کره زمین دارای  آب و هوای متفاوتی بوده است؟ به تصاویر زیر توجه کنید …

بیشتر بخوانید »